دوره آموزش FastAPI

Fast API یک چارچوب وب پایتون مدرن، منبع باز، سریع و بسیار کارآمد است که برای ساخت Web API استفاده می شود و مبتنی بر استانداردهای Python 3.6+ است. FastAPI بر اساس استانداردهایی مانند JSON Schema (ابزاری که برای تأیید ساختار داده های JSON استفاده می شود) ، OAuth 2.0 (پروتکل استاندارد صنعت برای مجوز است) و OpenAPI (که یک رابط برنامه نویسی برنامه در دسترس عموم است) ساخته شده است. اگر شما نگران سرعت هستید، FastAPI کاملا برای شما مناسب است. NETFLIX از FastAPI برای مدیریت بحران داخلی خود استفاده می کند. همچنین در استقرار مدل های یادگیری ماشین آماده تولید کاملاً مقیاس بندی می شود زیرا مدل های ML وقتی در اطراف REST API پیچیده شده و در میکروسرویس مستقر شوند ، در production بهترین عملکرد را دارند. از نظر سرعت FastAPI از Django و Flask سریعتر است زیرا FastAPI با تمرکز بر سرعت توسعه داده میشود. متاسفانه از آنجا که FastAPI نسبتاً جدید است، جامعه برنامه‌نویسان در مقایسه با سایر چارچوب ها کم است و صرف نظر از مستندات دقیق آن، مطالب آموزشی خارجی بسیار کمی برای آن وجود دارد.0

intro

6:54

رایگان

1

app

9:6

رایگان

2

parameters

10:10

رایگان

3

request body

13:23

رایگان

4

Query/Path

9:10

رایگان

5

response model

11:24

رایگان

6

templates

15:43

رایگان

7

database

35:43

رایگان

8

alembic

12:22

رایگان

9

routers

15:0

رایگان

10

async

12:25

رایگان

11

events

6:52

رایگان

12

done

0:56

رایگان

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش ساخت Forum با فلسک
دوره آموزش ساخت Forum با فلسک
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Matplotlib پایتون
دوره آموزش Matplotlib پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش لینوکس(linux)
دوره آموزش لینوکس(linux)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد