آموزش ماژول textwrap در پایتون

ماژول textwrap برای تغییر دادن نحوه نمایش پاراگراف ها در پایتون استفاده میشود