ویدیو آموزش ماژول time پایتون - کار با زمان

October 2019

ماژول time پایتون توابع مختلفی را در اختیار ما قرار می دهد تا از طریق برنامه نویسی پایتون زمان سیستم را در برنامه خود به کار گیریم. برای شروع کار با ماژول time، باید آن را در اسکریپت پایتون خود با استفاده از عبارت زیر وارد کنیم:

import time

 


 

1. متد time.time()

ماژول time پایتون دارای time.time () است که ثانیه های زمان محلی فعلی را نشان می دهد.

import time
seconds = time.time()
print("Current time in seconds since epoch =", seconds)

# OUTPUT
Current time in seconds since epoch = 1582961644.3032079

 

 

2. متد time.sleep()

متد time.sleep () زمان وقفه یا تاخیر بین اجرای فرایندها یا رشته های فعلی را فراهم می کند.

import time
 
print("JournalDev!!!!.")
time.sleep(1.2)
print("AskPython.")
time.sleep(3.2)
print("Engineering")

 

در قطعه کد بالا ، هنگامی که سعی می کنیم کد فوق را اجرا کنیم ، می توان به راحتی تأخیر را در حین نمایش دستورات خروجی بر روی کنسول مشاهده کرد.

# OUTPUT

JournalDev!!!!.
AskPython.
Engineering

 

 

3. متد time.localtime()

ماژول time پایتون شامل کلاس struct_time است که با توابع مختلف ماژول time قابل دسترسی است. این به ما کمک می کند تا به بخش های مختلف زمان محلی مانند سال ، ساعت ، ثانیه و غیره دسترسی پیدا کنیم.

 

کلاس struct_time شامل ویژگی های زیر است:

 

تابع time.localtime () تابع time.time () را در back-end اجرا می کند و جزئیات زمان فعلی را در قالب کلاس struct_time به وقت محلی باز می گرداند.

 

ما همچنین می توانیم تعداد ثانیه ها را از زمان به عنوان آرگومان به تابع منتقل کنیم.

import time
 
local_time = time.localtime()
print("Time:",local_time)
print("Current year:", local_time.tm_year)
print("Current hour:", local_time.tm_hour)
print("Current minute:", local_time.tm_min)
print("Current second:", local_time.tm_sec)


# OUTPUT
Time: time.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=2, tm_mday=29, tm_hour=14, tm_min=3, tm_sec=23, tm_wday=5, tm_yday=60, tm_isdst=0)
Current year: 2020
Current hour: 14
Current minute: 3
Current second: 23

 

 

4. متد time.ctime()

متد time.ctime () مقدار ثانیه را از نتیجه فانکشن time() به عنوان یک آرگومان می گیرد و یک مقدار رشته را نشان می دهد که نشان دهنده زمان محلی فعلی است.

from time import time, ctime
 
current_time = time()
res = ctime(tim)
print("Local_time:",res)

# OUTPUT
Local_time: Sat Feb 29 14:08:26 2020

 

 

5. متد time.mktime()

متد time.mktime () معکوس متد time.localtime () است. این struct_time (تمام مقدارهای کلاس struct_time) را به عنوان یک آرگومان در نظر می گیرد و زمان را در ثانیه ای که از دوران گذشته سپری شده است ، باز می گرداند.

import time
 
local_time = time.localtime()
sec = time.mktime(local_time)
print(sec)


# OUTPUT
1582966721.0

 

در مثال بالا ، ما از متد locatime () برای بدست آوردن مقدارهای کلاس struct_time استفاده کرده ایم و همان را به متد () mktime منتقل کرده ایم.

 

 

6. متد time.gmtime()

تابع time.gmtime () تابع time.time () را در back-end اجرا می کند و جزئیات زمان فعلی را در قالب کلاس struct_time در UTC باز می گرداند.

import time
 
local_time = time.gmtime()
print(local_time)


# OUTPUT
time.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=2, tm_mday=29, tm_hour=9, tm_min=2, tm_sec=49, tm_wday=5, tm_yday=60, tm_isdst=0)

 

 

7. متد time.strptime()

متد time.strptime () رشته ای را که زمان را نشان می دهد می پذیرد و جزئیات زمان را در قالب struct_time برمی گرداند که فرمت‌ها به شکل زیر است:

 

 

import time
 
tym = "29 February, 2020"
sys = time.strptime(tym, "%d %B, %Y")
print(sys)

# OUTPUT
time.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=2, tm_mday=29, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=5, tm_yday=60, tm_isdst=-1)

 

 

8. متد time.strftime()

متد time.strftime () معکوس متد time.strptime () است. به عنوان آرگومان چندین کلاس struct_time می گیرد و رشته ای را نشان می دهد که زمان را با توجه به کدهای قالب ورودی نشان می دهد.

import time
 
tym = time.localtime()
opt = time.strftime("%d/%m/%Y, %H:%M:%S",tym)
 
print(opt)


# OUTPUT
29/02/2020, 15:07:16

 

 

9. متد time.asctime()

متد time.asctime () چندین کلاس struct_time را به عنوان یک آرگومان می گیرد و یک رشته را نشان می دهد که ورودی زمان را از چندتایی کلاس struct_time نشان می دهد.

import time
 
tym = time.localtime()
 
opt = time.asctime(tym)
print("TimeStamp:",opt)


# OUTPUT
TimeStamp: Sat Feb 29 15:27:14 2020

 

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم

SaLaR

December 2020

خیلی خوب بود
خسته نباشید
سایتتون واقعا عالیه :)

پاسخ به نظر