در این ویدیو میبینید که چطور میتوان ارورهایی که مربوط به فرم‌ها هستند را نشان داد. در فلسک برخلاف جنگو ارورهای مربوط به فرم‌ها با پیغام‌های flash یکی نیستند اینهم بخاطر اینست که فلسک برای ایجاد کردن فرم‌ها از یک پکیج جداگانه استفاده میکند. برای نشان دادن این ارورها میتوانید داخل template از متد get_flashed_messages استفاده کنید و پیغام‌ها را نمایش دهید. با حلقه for زدن داخل این متد به تمام ارورها دسترسی خواهید داشت. همچنین در صورتی که نیاز به دسترسی به category داشته باشید میتوانید مقدار with_categories را در متد get_flashed_messages برابر True قرار دهید.0

intro

4:3

رایگان

1

blueprint

11:37

رایگان

2

models

23:41

رایگان

3

working with relations

9:10

رایگان

4

forms(قسمت اول)

15:37

رایگان

5

forms(قسمت دوم)

15:8

رایگان

6

user register

16:9

رایگان

7

flash

11:53

رایگان

8

form errors

8:23

رایگان

9

custom form validation

4:54

رایگان

10

user login

11:11

رایگان

11

user login (قسمت دوم)

17:35

رایگان

12

profile

12:11

رایگان

13

profile(قسمت دوم)

4:56

رایگان

14

create new post

12:50

رایگان

15

showing posts

7:50

رایگان

16

deleting posts

6:56

رایگان

17

update posts

8:51

رایگان

18

circular imports

4:6

رایگان

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش DRF جنگو
دوره آموزش DRF جنگو
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین
دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلوارسال نظر


فعلا نظری برای نمایش وجود ندارد
مونگارد