ساخت نمای کلی برنامه

May 2020


در دوره مقدماتی فلسک دیدید که با تمام کد برنامه رو داخل فایل app.py مینوشتیم. اما این روش برای زمانی که پروژه بزرگ میشود مناسب نیست. به همین خاطر در این ویدیو ساختار برنامه را بشکلی ایجاد میکنم که در صورتی که پروژه بزرگ شود مشکلی ایجاد نشود


0

intro

4:3

رایگان

1

blueprint

11:37

رایگان

2

models

23:41

رایگان

3

working with relations

9:10

رایگان

4

forms(قسمت اول)

15:37

رایگان

5

forms(قسمت دوم)

15:8

رایگان

6

user register

16:9

رایگان

7

flash

11:53

رایگان

8

form errors

8:23

رایگان

9

custom form validation

4:54

رایگان

10

user login

11:11

رایگان

11

user login (قسمت دوم)

17:35

رایگان

12

profile

12:11

رایگان

13

profile(قسمت دوم)

4:56

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

atrezhdi

May 2020

اسم این قسمت بلوپرینت هست ولی نفهمیدم کجا کلیپ استفاده کردید

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

May 2020

کلمه blueprint یعنی طرح کلی. منظورم اینکه در این ویدیو ساختار کلی برناممون رو ایجاد میکنیم