آشنایی کامل با توابع ord و chr پایتون

امیرحسین بیگدلو 5 ماه قبل

در این مقاله با توابع داخلی ord و chr پایتون آشنا خواهید شد. توابع داخلی یا Built-in functions به توابعی گفته میشود که درون مفسر پایتون قرار گرفته‌اند و میتوانند به شکل مستقیم مورد استفاده قرار گیرند. پابتون دارای 68 تابع داخلی است. این توابع کار خاصی را انجام میدهند و در هر جایی قابل فراخوانی هستند.

 

ویدیو پیشنهادی: تابع در پایتون

 

# تابع ord پایتون

در این بخش با استفاده از چند مثال، نحوه کار تابع ord پایتون را میبینیم. تابع ord شماره یونیکد هر کاراکتر را برمیگرداند. سینتکس تابع ord به شکل زیر است:

ord(ch)

 

همانطور که مشخص است، تابع ord پایتون فقط یک پارامتر میگیرد که آن کاراکتری است که میخواهید شماره یونیکدش را ببینید. به طول مثال،‌ در کد زیر شماره یونیکد کاراکترهای مختلف دریافت شده است:

>>> ord('5')
53

>>> ord('A')
65

>>>ord('$')
36

 

 

# تابع chr پایتون

در این بخش با تابع chr پایتون آشنا میشویم. تابع chr پایتون، یک عدد را به کاراکتر یونیکد تبدیل کرده و آن را برمیگرداند. تابع chr دقیقا برعکس تابع ord عمل میکند. سینتکس تابع chr پایتون به شکل زیر است:

chr(number)

 

تابع chr فقط یک پارامتر را قبول میکند که آن عددی است که میخواهید به کاراکتر یونیکد تبدیل کنید. این عدد میتواند بین 0 تا 1.114.111 باشد. اگر عددی خارج از این محدوده ارسال کنید با خطای ValueError مواجه خواهید شد. در مثال پایین، چند عدد را به کاراکتر تبدیل کرده‌ایم:

>>> chr(97)
a

>>> chr(65)
A

>>> chr(1200)
Ұ

 

مطالب مشابهمونگارد