آشنایی کامل با تابع ascii در پایتون

امیرحسین بیگدلو 3 ماه قبل

 

ASCII مخفف American Standard Code for Information Interchange است. ascii یک استاندارد رمزگذاری کاراکتر است که از اعداد 0 تا 127 برای نشان دادن کاراکترهای انگلیسی استفاده می کند. به عنوان مثال، کد اسکی برای کاراکتر A برابر 65 و برای کاراکتر Z برابر 90 است. به طور مشابه، کد اسکی 97 برای a و 122 برای z است.

 

لیست کاراکترهای ascii را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

تمام کاراکترهای ascii موجود

 

 

تابع ascii پایتون وظیفه جایگزین کردن کاراکترهای غیر اسکی را دارد. همچنین کاراکترهایی مانند خط جدید(n\) یا تب(t\) نیز جایگزین خواهند شد. سینتکس تابع ascii به شکل زیر است:

ascii(object)

 

تابع ascii یک آبجکت به عنوان ورودی گرفته و نمایشی قابل چاپ از آن آبجکت را برمیگرداند. ورودی تابع ascii میتواند یک رشته، تاپل، دیکشنری و غیره باشد. به مثال زیر دقت کنید:

>>> text = 'Pythön is interesting'
# replace ö with its ascii value
>>> ascii(text)
>>> 'Pyth\xf6n is interesting'

 

از آنجایی که کاراکتر  ö عضوی از لیست ascii نیست، پس تابع ascii پایتون آن به شکل یونیکد نمایش میدهد.

 

به عنوان مثالی دیگر از تابع ascii میتوانید به کد زیر توجه کنید:

>>> set = {'Π', 'Φ', 'η'}
>>> ascii(set)
{'\u03b7', '\u03a0', '\u03a6'}

 

تابع ascii تمام کاراکترهایی که عضوی از لیست اسکی نباشند را جایگزین میکند. به این موضوع دقت کنید که خروجی تابع ascii همیشه یک رشته (string) خواهد بود.

 

نکته جالب توجه این است که میتوانید از تابع print برای نمایش بونیکد به شکل واقعی استفاده کنید:

>>> ascii('PythØn')
Pyth\xd8n
>>> print('Pyth\xd8n')
PythØn

 

مطالب مشابهمونگارد