ساخت اطلاعات نمونه در پایتون

امیرحسین بیگدلو 7 ماه قبل

در این آموزش یاد میگیرید که چطور با استفاده از پکیج Faker پایتون اطلاعات نمونه و جعلی ایجاد کنید. داده های جعلی اغلب برای آزمایش یا پر کردن پایگاه های داده با برخی داده های ساختگی استفاده می شود.

 

برای شروع باید پکیج faker را با دستور زیر نصب کنید:

pip install Faker

 

همچنین برای نمایش بهتر اطلاعات ایجاد شده در ترمینال، میتوانید از پکیج dumper استفاده کنید که با دستور زیر نصب میشود:

pip install dumper

 

 

# تولید داده های نمونه با پکیج faker پایتون

برای ایجاد کردن اطلاعات جعلی با پکیج faker باید از کلاس Faker استفاده کنید. تمام انواع اطلاعاتی که میخواهید ایجاد کنید از کلاس Faker تولید میشوند. به کد زیر دقت کنید:

>>> from faker import Faker

>>> faker = Faker()

>>> faker.name()
Arthur Patton

 

همانطور که در کد بالا میبینید، از کلاس Faker میتوانید انواع اطلاعات را ایجاد کنید.

 

به عنوان مثال برای ایجاد کردن اسامی نمونه میتوانید به شکل زیر کار کنید:

>>> faker.name()
Tara Brown

>>> faker.first_name()
Stephanie

>>> faker.last_name()
Martin

>>> faker.name_male()
John Banks

>>> faker.name_female()
Lacey Roberts

 

میتوانید انواع مختلفی از مشاغل را نیز ایجاد کنید:

>>> for _ in range(6):
...    print(faker.job())

Town planner
Paediatric nurse
Geographical information systems officer
Water quality scientist
Engineer, maintenance
Designer, ceramics/pottery

 

برای ایجاد کردن اطلاعات محلی مانند آدرس و شماره تلفن به شکل زیر کار کنید:

>>> faker.address()
Březanova 225 621 17 Bystřice pod Hostýnem

>>> faker.phone_number()
606 136 053

 

همچنین میتوانید واحدهای پولی را نیز با پکیج faker ایجاد کنید:

>>> faker.currency()
('ISK', 'Icelandic króna')

>>> faker.currency_name()
Israeli new shekel

>>> faker.currency_code()
DJF

 

میتوانید اطلاعات اینترنتی مانند آدرس ip یا ایمیل را نیز ایجاد کنید:

>>> faker.email()
hescobar@acevedo.info

>>> faker.hostname()
desktop-12.rodriguez-underwood.com

>>> faker.domain_name()
henry.com

>>> faker.ipv4()
192.31.48.26

>>> faker.mac_address()
3d:b1:39:ec:c6:53

 

 

مطالب مشابهمونگارد