آموزش ذن پایتون: پیچیده بهتر از بغرنج است

June 2020

ویدیویی وجود ندارد

فلسفه چهارم

پیچیده بهتر از بغرنج است complex is better than complicated

 

بعضی اوقات هر چقدر هم که تمیز کد بنویسید به هر حال نیاز خواهد بود که کد پیچیده شود. مثلا رابط‌های دیتابیس هیچ وقت نمیتوانند یک ظاهر ساده و شیک داشته باشند، ویژگی‌ها و متدهای بسیازی نیاز است تا این ابزارها به درستی کار کنند. نکته‌ای که در این موارد باید به یاد داشته باشید اینست که نیازی نیست که پیچیدگی حتما به مرحله بغرنج برسد.

 

هر چند که سخت است بین این دو تفاوت قائل شویم. در فرهنگ لغت نیز این دو را شبیه و نزدیک به هم معنی کرده است و خط مشخص بین این دو قرار نداده است.

complex: ساخته شده از تعداد بسیار تکه‌های کوچک بهم وصل شده

complicated: خیلی پیچیده که بتوان به آسانی آن را درک کرد

 

پس در مواردی که نیاز است ویژگی‌های زیادی را ایجاد کنید، ساده نگداشتن برنامه اهمیت زیادی دارد. در این حالت ممکن است بخواهید متدها را کوچکتر و تعداد بیشتر بنویسید یا از اسامی استفاده کنید که معنی‌دار باشند تا نیازی نباشد که خیلی در بدنه متدها عمیق شوید.

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید