آموزش fixtures در پایتون

May 2020


در این ویدیو با fixtures در unittest پایتون آشنا میشوید. با استفاده از fixtureها میتوانید قیل و بعد از اجرا شدن تست‌ها کارهایی خاصی مثل ساخت آبجکت را برنامه ریزی کنید.


0

intro

5:30

رایگان

1

doctest

7:36

رایگان

2

unittest module

15:10

رایگان

3

fixtures

12:27

رایگان

4

nose

7:32

رایگان

5

pytest

5:54

رایگان

6

pytest fixtures

5:8

رایگان

7

pytest raises

3:1

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید