توضیح نقطه در عبارات با قاعده در پایتون

May 20231:49:50


0

intro

4:48

رایگان

1

dot

5:42

رایگان

2

dollar, flags, caret

7:0

رایگان

3

bracket

5:44

رایگان

4

backslash

2:45

رایگان

5

special sequences

5:21

رایگان

6

plus, asterisk, question mark

4:56

رایگان

7

curly braces

4:21

رایگان

8

متد compile

8:43

رایگان

9

متد match

5:21

رایگان

10

backslash plague

5:51

رایگان

11

group, span

3:58

رایگان

12

module level functions

3:31

رایگان

13

flags

10:24

رایگان

14

pipe, bound

6:1

رایگان

15

group

2:17

رایگان

16

lookahead

5:32

رایگان

17

lookbehind

1:54

رایگان

18

email regex

6:14

رایگان

19

hex regex

5:34

رایگان

20

done

3:53

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره آموزش پایتون (python)

دوره آموزش پایتون (python)

دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون

دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون

دوره آموزش Design Patterns در پایتون

دوره آموزش Design Patterns در پایتون

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم