دوره دوم آموزش پروژه محور پایتون

در این دوره با استفاده از پایتون برنامه‌ای مینویسیم که url یک ویدیو از وبسایت آپارات و کیفیت مورد نظر را گرفته و آن ویدیو را دانلود کند. در نهایت برنامه مورد نظر را تبدیل به پکیج کرده تا بتوان با استفاده از pip آن را نصب کرد. در این دوره پکیج pyaparat را میسازیم.


0

intro

4:26

رایگان

1

get all links

12:38

رایگان

2

get qualities

7:19

رایگان

3

get link

9:5

رایگان

4

Main class

5:56

رایگان

5

download

15:34

رایگان

6

packaging

15:26

رایگان