آموزش کپی کردن آرایه ها در numpy

February 2020


در numpy به سه روش مختلف میتوان از یک آرایه کپی گرفت. اولین روش استفاده از علامت = است که در این حالت فقط یک refrence جدید به آرایه ایجاد خواهد شد. روش دوم استفاده از متد view برای ایجاد یک shallow copy است و روش سوم متد copy است که در این حالت یک deep copy ایجاد میشود.


0

intro

2:59

رایگان

1

creating array(قسمت اول)

5:15

رایگان

2

creating array(قسمت دوم)

5:41

رایگان

3

basic operations

5:15

رایگان

4

indexing

7:22

رایگان

5

stack

3:42

رایگان

6

split

3:31

رایگان

7

resize

3:53

رایگان

8

copy

5:20

رایگان

9

done

0:53

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید