آموزش location در nginx

April 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

یک بلوک location در داخل یک بلوک server قرار دارد و برای تعریف چگونگی رسیدگی Nginx به درخواست های مربوط به منابع مختلف و URI ها برای سرور اصلی استفاده می شود. فضای URI را می توان به هر روشی که مدیر با استفاده از این بلوک ها دوست دارد ، تقسیم کرد. این یک مدل فوق العاده انعطاف پذیر است. دستورالعمل های location هنگام کار با Nginx ضروری است.


2:27:30


0

intro

13:17

رایگان

1

architecture

10:56

رایگان

2

http

13:56

رایگان

3

location

11:26

4

logging

11:26

5

signals

15:23

7

variables

11:13

8

error pages

5:6

9

load balancing

10:12

11

server weights

4:20

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید