آموزش pool در پایتون

September 20211:13:05


0

intro

10:48

رایگان

1

process

8:7

رایگان

2

process attrs

6:46

رایگان

3

sub-process

5:30

رایگان

4

daemon

5:11

رایگان

5

terminate/exitCode

8:56

رایگان

6

queue

12:0

رایگان

7

ProcessPoolExecutor

4:37

رایگان

8

Lock

6:14

رایگان

9

pool

4:56

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش Numpy

دوره آموزش Numpy

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم

MORTEZA

July 2021

بابت دوره که گذاشتید واقعا ممنون
همچنین بابت بیان روان

فقطط اینکه آخرین ویدیو نگفتید پایان دوره رو
ادامه داره؟

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

July 2021

سلام
سرم شلوغ بود. یادم رفت.
دوره تموم شده