ساخت Dockerfile

December 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند


0

intro

6:16

رایگان

1

creating blueprint

9:53

رایگان

2

user register

23:38

رایگان

3

user dashboard

12:32

رایگان

4

user profile

11:41

رایگان

6

celery configs

10:14

8

bucket contents

24:11

11

minor changes

14:40

12

creating models

6:28

13

question api

18:33

15

refactoring api

13:12

17

answers api

9:1

18

jwt

19:33

19

oauth

20:51

20

Google oauth

17:15

21

writing tests

14:37

22

testing urls

10:45

23

testing forms

9:12

24

testing models

10:51

25

testing views

23:36

27

Dockerfile

9:47

28

docker-compose

19:3

29

nginx

20:32

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

پویا

December 2020

سلام خسته هم نباشی دمتم گرم یه پشنهاد داشتم یه مینی دوره یا تک قسمتی که شاید یکم مفصل بشه کاشکی تهیه کنی و سوالات محاصبه ها و یه محاصبه جنگویی پایتونی رو پوشش بده رو داشته باشی

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

December 2020

سلام
ببینم چی میشه