آموزش کار با celery beat در جنگو

June 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

کار توسعه دهندگان نرم افزار پر شده از گزارش های دوره ای ، دست زدن به import یا export گسترده ، تهیه پشتیبان ، درخواست های مکرر API یا ارسال ایمیل های ساده. آیا دنیا بهشت برنامه‌نویسان نخواهد بود اگر تمام این کارها بصورت اتوماتیک انجام میشدند. خواهد بود، با کمک celery beat. در این ویدیو میبینید که چطور میتوانید با استفاده از celery-beat کارهای تکراری خود را انجام دهید.


0

intro

7:58

رایگان

1

instantiating

15:52

رایگان

2

shared task

10:2

3

running tasks

12:15

4

celery beat

14:13

5

supervisor

16:13

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید