دکوراتور shared_task در celery

June 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

taskهایی که می نویسید احتمالاً در برنامه های reusable خواهد بود و برنامه های reusable نمی توانند به خود پروژه بستگی داشته باشند ، بنابراین شما نمی توانید نمونه برنامه خود را مستقیماً import کنید. دکوراتورshared_task به شما امکان می دهد بدون داشتن نمونه برنامه‌ای‌‌ خاص، taskهایی را ایجاد کنید.


0

intro

7:58

رایگان

1

instantiating

15:52

رایگان

2

shared task

10:2

3

running tasks

12:15

4

celery beat

14:13

5

supervisor

16:13

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید