معرفی دوره آموزش کار با celery در جنگو

June 2020


در این دوره با استفاده از celery درخواست‌های زمانبر را در جنگو مدیریت میکنیم مثلا زمانی که میخواهیم ایمیل ارسال کنیم میتوانیم این کار را به celery بسپاریم. در این دوره میبینید که چطور میتوانیم با استفاده از celery-beat کارهایی که باید به صورت تکراری در زمانی خاص انجام شوند را مدیریت کنیم. همچنین با ابزار supervisor آشنا میشوید که برای اجرای workerها در پس‌زمینه کاربرد دارد.


0

intro

7:58

رایگان

1

instantiating

15:52

رایگان

2

shared task

10:2

3

running tasks

12:15

4

celery beat

14:13

5

supervisor

16:13

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید