دوره آموزش کار با celery در جنگو

اگر یک فرایند طولانی مدت بخشی از گردش کار برنامه شما است، بجای اینکه response را مسدود کنید، باید آن را در پس زمینه، خارج از جریان عادی request/response انجام دهید. و یا ممکن است بخواهید یکسری از کارها به صورت اتوماتیک در دوره زمانی خاصی انجام شوند. در این حالت میتوانید از celery استفاده کنید. در این دوره میبینید که چطور میتوانید در جنگو درخواست‌های زمانبر را توسط celery مدیریت کنید. برای دیدن این دوره باید حتما دروه‌های مربوط به جنگو و celery را دیده باشید. فایل‌های دوره را میتوایند از این لینک دانلود کنید.


0

intro

7:58

رایگان

1

instantiating

15:52

رایگان

2

shared task

10:2

3

running tasks

12:15

4

celery beat

14:13

5

supervisor

16:13