آموزش کلاس PasswordResetDoneView در جنگو

February 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

بعد از اینکه در مرحله قبل یک لینک به کاربر ایمیل شد، کلاس PasswordResetDoneView یک صفحه html به کاربر نمایش خواهد داد و در آن پیغام موفقیت آمیز بود ارسال ایمیل به کاریر نشان داده میشود


0

intro

6:34

رایگان

1

creating blueprint

11:10

رایگان

2

View

6:4

رایگان

3

TemplateView

7:45

رایگان

4

ListView

9:30

5

DetailView

17:40

6

FormView

17:45

7

CreateView

6:0

8

DeleteView

7:17

9

UpdateView

8:6

10

LoginView

11:25

12

LogoutView

5:37

13

gmail smtp

9:30

20

FormMixin

17:50

21

done

1:25

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید