آموزش کلاس FormView در جنگو

February 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

کلاس FormView برای هندل کردن یک فرم بکار میرود. داخل این کلاس شما به یک متد به نام form_valid نیاز دارید که در صورتی که کاربر از طریق متد post وارد شد و اطلاعاتی که وارد شده معتبر بود این متد فعال خواهد شد. پیشنهاد میشود از کلاس FormView زمانی استفاده شود که فرم نیازی به ارتباط با model نداشته باشد. در صورت نیاز به تغییر model کلاس های بهتری وجود دارد که در جلسات بعدی خواهید دید.


0

intro

6:34

رایگان

1

creating blueprint

11:10

رایگان

2

View

6:4

رایگان

3

TemplateView

7:45

رایگان

4

ListView

9:30

5

DetailView

17:40

6

FormView

17:45

7

CreateView

6:0

8

DeleteView

7:17

9

UpdateView

8:6

10

LoginView

11:25

12

LogoutView

5:37

13

gmail smtp

9:30

20

FormMixin

17:50

21

done

1:25

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید