دوره آموزش async IO

برنامه نویسی ناهمزمان در چند سال گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و دلیل خوبی نیز دارد. اگرچه ممکن است دشوارتر از سبک سنتی خطی باشد ، اما بسیار کارآمدتر است. به عنوان مثال، به جای اینکه منتظر بمانید که برای ادامه اجرای برنامه درخواست HTTP به پایان برسد، با Python async می توانید درخواست را ارسال کنید و کارهای دیگری را که در صف انتظار هستند را اجرا کنید. برای درست جلوه دادن منطق، ممکن است کمی زمان بیشتری طول بکشد، اما شما قادر خواهید بود کارهای بسیار بیشتری را با منابع کمتری اداره کنید. ماژول asyncio پایتون 3 ابزارهای اساسی را برای پیاده سازی ورودی و خروج ناهمزمان در پایتون فراهم می کند. این ماژول ابتدا در نسخه 3.4 معرفی شد، و در نسخه‌های بعد به تکامل خوبی رسید.


0

intro

11:8

رایگان

1

async/await

10:21

رایگان

2

create task

7:24

رایگان

3

event loop

9:16

رایگان

4

gather

3:41

رایگان

5

Lock

7:3

رایگان

6

aiohttp

6:52

رایگان