اتمام دوره آموزش الگوریتم نویسی در پایتون

November 20200

intro

5:18

رایگان

1

complexity

9:4

رایگان

2

constant complexity

5:13

رایگان

3

log complexity

5:17

رایگان

4

linear complexity

3:49

رایگان

5

polynomial complexity

3:5

رایگان

6

exponential complexity

3:58

رایگان

7

limit

10:25

رایگان

8

top one

8:57

رایگان

9

caesar cipher

19:43

رایگان

10

search insert

9:41

رایگان

11

is isomorphic

10:23

رایگان

12

a1z26 cipher

6:35

رایگان

13

bead sort

8:56

رایگان

14

buy-sell stock

9:32

رایگان

15

zig zag iterator

6:37

رایگان

16

move zeros

2:52

رایگان

17

remove min

4:56

رایگان

18

OneTimePad cipher

9:32

رایگان

19

two sum

5:7

رایگان

20

rotate

6:10

رایگان

21

search range

9:7

رایگان

22

linear search

4:34

رایگان

23

binary search

6:45

رایگان

24

first occurrence

4:6

رایگان

25

last occurrence

5:28

رایگان

26

done

1:42

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

احمدزاده

January 2021

درود برشما
با راه اندازه این سایت به جامعه مهندسی و برنامه نویسی ایران خدمت بزرگی می کنید
خالصانه سپاسگزارم

ارسال نظر


پویا

December 2020

دوره الگوریتم ها خیلی خوبه اگر امکان داره هرچند وقت یکبار داخل ویدیو های تک قسمتی بازم حل کنید و ادامه دارباشه یا از همین مجموعه پیشرفته ترش رو بسازید بازم خوبه

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

December 2020

دارم برای همین دوره آپدیت آماده میکنم