الگوریتم رمزنگاری OneTimePad در پایتون

October 2020


در این ویدیو با الگوریتم رمزنگاری OneTimePad در پایتون آشنا میشوید. این الگوریتم یک string را گرفته و عدد یونیکد آن را با یک عدد تصادفی در یک عملیات ریاضی استفاده میکند. در این الگوریتم به ازای هر حرف string یک عدد تصادفی جداگانه استفاده میکند


0

intro

5:18

رایگان

1

limit

10:25

رایگان

2

top one

8:57

رایگان

3

caesar cipher

19:43

رایگان

4

search insert

9:41

رایگان

5

is isomorphic

10:23

رایگان

6

a1z26 cipher

6:35

رایگان

7

bead sort

8:56

رایگان

8

buy-sell stock

9:32

رایگان

9

zig zag iterator

6:37

رایگان

10

move zeros

2:52

رایگان

11

remove min

4:56

رایگان

12

OneTimePad cipher

9:32

رایگان

13

two sum

5:7

رایگان

14

rotate

6:10

رایگان

15

search range

9:7

رایگان

16

linear search

4:34

رایگان

17

binary search

6:45

رایگان

18

first occurrence

4:6

رایگان

19

last occurrence

5:28

رایگان

20

done

1:42

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید