آموزش رمزنگاری سزار در پایتون

October 2020


در این ویدیو با استفاده از پایتون الگوریتم رمزنگاری سزار را پیاده سازی میکنیم. این نوع رمزنگاری توسط ژولیوس سزار، سردار رومی استفاده میشد. در این رمزنگاری حروف الفبا چند قدم به جلو یا عقب کشیده شده و با حروف الفبا دیگر جایگزین میشوند.


0

intro

5:18

رایگان

1

complexity

9:4

رایگان

2

constant complexity

5:13

رایگان

3

log complexity

5:17

رایگان

4

linear complexity

3:49

رایگان

5

polynomial complexity

3:5

رایگان

6

exponential complexity

3:58

رایگان

7

limit

10:25

رایگان

8

top one

8:57

رایگان

9

caesar cipher

19:43

رایگان

10

search insert

9:41

رایگان

11

is isomorphic

10:23

رایگان

12

a1z26 cipher

6:35

رایگان

13

bead sort

8:56

رایگان

14

buy-sell stock

9:32

رایگان

15

zig zag iterator

6:37

رایگان

16

move zeros

2:52

رایگان

17

remove min

4:56

رایگان

18

OneTimePad cipher

9:32

رایگان

19

two sum

5:7

رایگان

20

rotate

6:10

رایگان

21

search range

9:7

رایگان

22

linear search

4:34

رایگان

23

binary search

6:45

رایگان

24

first occurrence

4:6

رایگان

25

last occurrence

5:28

رایگان

26

done

1:42

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

hadi

October 2020

سلام ببخشید تو این الگوریتم سزار میشه بگید از چه کتابخونه ای استفاده کردین؟؟

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

October 2020

سلام
از هیچ کتابخونه‌ای. خودمون نوشتیمش